• July 19, 2024
choroby

Zaburzenia neurologiczne – rodzaje i objawy

Zaburzenia neurologiczne są efektem wszelkich nieprawidłowości w organizmie, które mają negatywny wpływ na pracę układu nerwowego. Wyróżniamy wiele rodzajów zaburzeń neurologicznych, o różnorodnych objawach i sposobach leczenia. Zapoznaj się z charakterystyką najczęściej występujących zaburzeń neurologicznych, ich objawami, diagnozą i możliwościami leczenia. Z jakimi objawami należy zwrócić się do neurologa?

Rodzaje zaburzeń neurologicznych

Choroby neurologiczne dotykają bardzo wielu z nas, niezależnie od wieku czy kondycji. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku na migrenowe bóle głowy cierpiało wówczas około 10% populacji, a ataki badaczki dotyczyły ponad 50 milionów osób. Jednak wraz z popularnymi schorzeniami, do chorób neurologicznych zalicza się około sześciuset różnych jednostek chorobowych, takich jak choroby infekcyjne układu nerwowego, na przykład wirusowe zapalenie mózgu czy ropień mózgu, wodogłowie, wady wrodzone, takie jak rozszczep kręgosłupa, choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia otępienne, stwardnienie rozsiane, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, narkolepsja, neuralgie, choroby wywoływane przez priony oraz neuropatie. Szczególną grupę zaburzeń stanowią schorzenia neuropsychiatryczne, które powodują zarówno objawy neurologiczne, jak i objawy psychiatryczne. Do tej grupy należą między innymi zespół Tourette’a, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Wymagają one kompleksowego podejścia specjalistów z obu dziedzin.

Różnorodne objawy

Przyczyny powstawania chorób neurologicznych są bardzo zróżnicowane, obejmując zarówno procesy patologiczne toczące się w układzie nerwowym, jak i poza nim, jednak mające znaczny wpływ na jego prawidłowe działanie. Zaburzenia neurologiczne mogą wiązać się z wrodzonymi wadami budowy, być uwarunkowane genetycznie lub nabyte, wynikać z zaburzeń układu odpornościowego, jak na przykład stwardnienie rozsiane, być spowodowane przez nieprawidłowości w pracy układu krwionośnego, a także infekcje, toksyny i nowotwory. Niektóre choroby innych układów, takie jak cukrzyca czy encefalopatia wątrobowa, również mogą dawać objawy neurologiczne.

Przy tak zróżnicowanych przyczynach, zaburzenia neurologiczne dają równie zróżnicowane objawy. Zalicza się do nich zaburzenia równowagi i koordynacji, zaburzenia czucia, trudności z przemieszczaniem się, ruchy mimowolne, napady drgawkowe, afazja, agnozja, omdlenia i zawroty głowy, osłabienie siły mięśniowej, bóle, które nie mają jasnego podłoża związanego na przykład z urazami, zaburzenia mowy, trudności z koncentracją uwagi, paraliże, zaburzenia pamięci i świadomości, a także zaburzenia związane z pracą narządów zmysłów. Choroby neurologiczne mogą również spowodować wystąpienie u chorego objawów zwykle uznawanych za objawy zaburzeń psychicznych. Tego typu objawami są urojenia, omamy, lęki, agresja, zaburzenia nastroju oraz zmiany osobowości.

Diagnoza zaburzeń neurologicznych

Wystąpienie nawet jednego z wymienionych objawów zaburzeń neurologicznych jest zdecydowanie powodem, aby wybrać się do lekarza rodzinnego. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ten wypisze skierowanie do lekarza specjalisty – neurologa. Przy podejrzeniu występowania choroby neurologicznej najpierw zbierany jest wywiad lekarski, a następnie pacjenta poddaje się wstępnemu badaniu neurologicznemu, obejmującemu między innymi ocenę pracy poszczególnych nerwów czaszkowych, siły mięśniowej czy koordynacji ruchowej pacjenta. Choć czasem podstawowe badanie pozwala na postawienie trafnej diagnozy, często zachodzi konieczność wykonania dalszych, bardziej zaawansowanych badań, takich jak rezonans magnetyczny, elektroencefalografia albo tomografia komputerowa.

Zaburzenia neurologiczne – leczenie

Również leczenie chorób neurologicznych jest bardzo różnorodne i uzależnione od przebiegu choroby u danego pacjenta. Część schorzeń może być korygowana chirurgicznie, część wymaga leczenie farmakologicznego – przykładem jest stosowanie leków immunosupresyjnych przez osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane, inne kwalifikują się do prób leczenia eksperymentalnymi metodami, takimi jak głęboka stymulacja mózgu. Osoby, które mają za sobą różne problemy neurologiczne, często wymagają specjalistycznej rehabilitacji. Wiele chorób neurologicznych sprawia, że regularne wizyty u lekarze są niemożliwe lub znacznie utrudnione. Jeśli w takim wypadku potrzebny jest neurolog wizyty domowe są najlepszym możliwym rozwiązaniem. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów starszych i znacznie upośledzonych ruchowo.

Więcej informacji na temat wizyt domowych lekarzy specjalistów, można znaleźć na stronie https://lekarze-krakow.com.pl/

Dodaj komentarz