• July 19, 2024

Medycyna sądowa

Medycyna sądowa stworzona została na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Lekarze ją praktykujący są pomocni nie tylko przy ustalaniu sprawców jakiegoś zajścia, ale także przy ustalaniu ojcostwa i pokrewieństwa. Zajmują się również badaniem wszelkich śladów biologicznych. Medycyna sądowa znana była już w starożytności, kiedy to przeprowadzane były pierwsze sekcje zwłok. Od tamtej pory uległa ona znacznemu przeobrażeniu i rozwojowi, dzięki czemu teraz możliwe jest wskazanie sprawcy w każdej sprawie. Dzieje się tak np. dzięki badaniu odcisków palców, DNA, śladów pozostawionych na miejscach zbrodni, itp. Jeżeli następstwem jakiegoś zdarzenia jest śmierć ofiary, lekarz musi przeprowadzić szereg następujących czynności. W pierwszej kolejności należy stwierdzić śmierć. Następnie określić czas zgonu oraz ustalić czy śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, samobójstwa czy zabójstwa. Końcowym etapem jest sekcja zwłok oraz ich ewentualna identyfikacja. Lekarze specjalizujący się w medycynie sądowej niejednokrotnie mają również do czynienia z ekshumacją, czyli wydobyciem pochowanego już ciała, w celu jego ponownego przebadania. Ponieważ jednak badania takie często traktowane są jako mniej wiarygodne, ekshumacja stosowana jest tylko w przypadku posiadania niezbitych dowodów na to, że poprzednie wyniki zostały z jakiś powodów zafałszowane.

Dodaj komentarz